Jeszcze kilka lat temu o transformacji cyfrowej mówiło się w kontekście dalszej lub bliższej przyszłości. Dziś dla wielu firm jest to już konieczność. Transformacja nie powinna jednak oznaczać tylko przeniesienia kanału świadczenia usług do świata cyfrowego.

By była maksymalnie efektywna, warto wykorzystać wszystkie możliwości, jakie ten stwarza — a automatyzacja…

Zdobycie nowego klienta może być nawet 5 razy droższe, niż zachęcenie do ponownych zakupów już pozyskanego. Ogromny wpływ na to, czy dana osoba zostanie z Twoją firmą na dłużej, ma właśnie customer experience.

Co kryje się pod tym pojęciem i czego powinieneś unikać, jeśli nie chcesz stracić klientów? Sprawdź.

Czym w ogóle jest customer experience?

Każda…

AI Busters

Engine for automating customer service processes. Based on artificial intelligence algorithms.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store