Czy w Twojej firmie zdarzyło się kiedyś, że wiadomość od klienta pozostawiono bez odpowiedzi? Mail się zgubił lub ktoś go po prostu przeoczył? A może doświadczyłeś sytuacji, w której ktoś zrezygnował z Twoich usług, bo zbyt długo czekał na odpowiedź?

Coraz więcej klientów nawiązuje kontakt z firmami za pośrednictwem kanałów…


Until recently, digital transformation was perceived as something that should happen somewhere in the future. However, because of the pandemic, things have changed. Today it is a necessity for many companies.

To make it as effective as possible, you need to take advantage of all the opportunities it creates. The…


Jeszcze kilka lat temu o transformacji cyfrowej mówiło się w kontekście dalszej lub bliższej przyszłości. Dziś dla wielu firm jest to już konieczność. Transformacja nie powinna jednak oznaczać tylko przeniesienia kanału świadczenia usług do świata cyfrowego.

By była maksymalnie efektywna, warto wykorzystać wszystkie możliwości, jakie ten stwarza — a automatyzacja…


Acquiring a new customer can cost five times more than retaining an existing one. And what do you think has the biggest impact on customer retention? Customer experience, of course.

What exactly does this mean? What actions should you avoid if you don’t want to lose customers? …


Zdobycie nowego klienta może być nawet 5 razy droższe, niż zachęcenie do ponownych zakupów już pozyskanego. Ogromny wpływ na to, czy dana osoba zostanie z Twoją firmą na dłużej, ma właśnie customer experience.

Co kryje się pod tym pojęciem i czego powinieneś unikać, jeśli nie chcesz stracić klientów? Sprawdź.

Czym w ogóle jest customer experience?

Każda…


Customer service is changing very fast. It has been known for a long time before the pandemic, but now these changes are taking place at a dizzying pace. What could have been called expectations until recently is now a necessity for most companies and their clients.

What standards should modern…


Obsługa klienta zmienia się bardzo szybko. Mówiło się o tym na długo przed pandemią, jednak teraz owe zmiany zachodzą w zawrotnym wręcz tempie. To, co jeszcze niedawno można było nazwać oczekiwaniami, dziś dla większości firm i ich klientów jest po prostu oczywistością.

Jakie standardy powinna zatem spełniać współczesna obsługa klienta…


54% of consumers worldwide admit they currently have higher customer service expectations than just a year ago. Today, no one any longer doubts that advanced automation can help meet these requirements.

However, you can get the impression that in many companies automating customer service means adding a chatbot to a…


Aż 54% konsumentów na całym świecie twierdzi, że ma aktualnie wyższe oczekiwania co do obsługi klienta niż zaledwie rok temu. Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że automatyzacja może pomóc w spełnieniu tych wymagań.

W wielu firmach ten obszar ogranicza się jednak do uruchomienia chatbota na stronie czy w aplikacji…


The problem of every hotline is the need to shorten service time in order to serve as many customers as possible per unit of time. Text-based customer service is becoming increasingly popular. The problem is often the efficient handling of queries sent through different channels. Many times the BOK departments…

AI Busters

Engine for automating customer service processes. Based on artificial intelligence algorithms.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store