Chatbot vs. AI Busters — inteligencja popłaca [PL]

AI Busters
3 min readSep 15, 2020

--

Chatboty — podobnie, jak “rok mobile” w marketingu — mają swoje mityczne miejsce w strukturach obsługi klienta. Chatbot to program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji pomiędzy użytkownikiem i komputerem. Najprostsze chatboty wykorzystują schemat blokowy i bazują na gotowych scenariuszach interakcji z użytkownikiem.

Problemy chatbotów w organizacji

Stworzenie efektywnego chatbota to przede wszystkim bardzo pracochłonne zajęcie. Wymaga stworzenia ręcznych scenariuszy i ich oprogramowania. W przypadku masowej skali komunikacji stworzenie efektywnych rozwiązań wymaga analizy obszarów działania chatbota, a w przypadku zmiany oferty — istnieje konieczność wprowadzania ręcznych zmian i aktualizacji narzędzia. To czasochłonny i kosztowny proces. Problemem jest także wybranie właściwej logiki biznesowej chatbota, czyli ustalenia scenariusza jego zachowania — kiedy ma odpowiadać autonomicznie, kiedy liniowo, kiedy czerpać dane z bazy zewnętrznej, a kiedy przekierować klienta do rozmowy z konsultantem. Podjęcie tych decyzji jest ważne, ponieważ wpływa na satysfakcję klienta z zastosowania tego konkretnego narzędzia. Na koniec dnia badania pokazują, że 86% konsumentów preferuje interakcję z człowiekiem a 71% stwierdziło, że nie będzie kontaktowało się z marką, której nie będzie reprezentował “prawdziwy” konsultant.

AI Busters

AI Busters to dużo więcej niż chatbot

AI Busters bierze problemy związane z chatbotami na warsztat i dostarcza kompleksowe rozwiązanie wspierające obsługę klienta w organizacji.

  1. Autonomiczna analiza — zbiór wiadomości jest automatycznie analizowany w celu stworzenia modeli odpowiedzi. AI Busters wykorzystuje głębokie uczenie, tworząc klastry tematyczne, które mogą być wykorzystane przez silnik, ale płynące z nich wnioski mogą służyć do poprawy jakości komunikatów w każdym kanale, z marketingiem włącznie.
  2. Dualizm komunikacyjny — AI Busters nie tylko analizuje wiadomości od klientów, ale także dotychczasowe odpowiedzi konsultantów, ucząc się prawidłowych mechanizmów obsługi i agregując wiedzę organizacyjną. Silnik, tworząc modele, sprawdza rodzaje pytań, ale także sposoby odpowiedzi i wybiera najlepsze.
  3. Konsultant zawsze w centrum — głównym zadaniem AI Busters jest wsparcie konsultanta sugestią odpowiedzi. AI Busters optymalizuje proces, dostarcza wiedzy i pomaga nawet mniej doświadczonym konsultantom szybko podejmować decyzje. Potrzeba całkowitej automatyzacji procesu odpowiedzi? Silnik także to potrafi.
  4. Szwajcarski scyzoryk obsługi wiadomości — AI Busters dostosowuje się do potrzeb organizacji. Analizy wiadomości, przesyłanie korespondencji pomiędzy działami, automatyczne kompletowanie załączników — nie ma problemu.
  5. Rozwój 24h — zespół AI Busters nieprzerwanie rozwija rozwiązanie, wprowadzając nowe funkcjonalności i dostarczając je w chmurze lub on-premise.

Ideą chatbotów jest automatyzacja komunikacji z klientami. AI Busters podchodzi do tego inaczej: automatyzacja procesów i wsparcie konsultantów pomagają lepiej optymalizować pracę zespołu obsługi klienta, zwiększają satysfakcję z kontaktu klienta z firmą, a konsultantom pomagaja skupić się na najważniejszych aspektach interakcji i podejmowaniu kluczowych dla jakości relacji z klientem decyzji.

“Dopóki rozwiązania stosowane w obsłudze klienta nie przechodzą pozytywnie testu Turinga, dopóty pełną skuteczność i satysfakcję z obsługi będzie przynosił kontakt z >>prawdziwym<< konsultantem. AI Busters wspomaga pracę działu obsługi klienta nie zapominając, że czynnik ludzki jest zawsze najważniejszy.”

Karol Kowalczyk Co-founder AI Busters

Publikacja: www.aibusters.com

--

--

AI Busters
0 Followers

Engine for automating customer service processes. Based on artificial intelligence algorithms.

Recommended from Medium

Lists